[image][/image]

ההזדמנות

סין עקפה את ארה"ב והיתה לזירת הקניין הרוחני הגדולה בעולם. במשרד הפטנטים הסיני (SIPO) מטפלים ביותר בקשות פטנט מאשר בכל משרד פטנטים אחר בעולם.

אף שמערכת הקניין הרוחני שלה צעירה מאוד, סין פיתחה קבוצת חוקים שלמה ומתוחכמת, הכוללת את זכויות הקניין הרוחני הזמינות כדלקמן: פטנט אמצאה, מדגם תועלת, מדגם וסימן מסחר.

חברות המבקשות לקדם את המוצרים והטכנולוגיה שלהן בסין, חייבות לנקוט אסטרטגיה שתביא בחשבון לא רק את רישום האמצאות, המדגמים וסימני המסחר שלהן במשרד הפטנטים הסיני, אלא גם את תכנון אכיפתן. המשמעות היא שימוש בבעלי מקצוע מיומנים ומנוסים בסין, כגון אלו שאליהם אנו חוברים כשותפים, במטרה כפולה להשיג את זכויות הקניין הרוחני ולאכוף אותן בהצלחה.