מרים שמיס, MSc

מרים שמיס, MSc

מרים היא יועצת טכנית, ונמצאת בהכשרה מקצועית  כעורכת פטנטים ושראלית וסוכנת פטנטים אמריקאית ובישראל. השכלתה כוללת תואר ראשון במדעי מעבדה רפואית, ממכללת הדסה בירושלים, ותואר שני בפרמקולוגיה, תוך התמקדות בחקר הסרטן, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.